HOME > PRODUCTS > Pill Coating Pan
 
 
     
 
   

정재된 환을 코팅하는데 필요한 기계   • 각도조절이 가능하여 빠른 코팅 • 속도조절이 가능
 
   
 
DS-25
  규격  600(L)×1000(W)×1200(H)
  생산량  1회 약 20~25KG
 
   
 
DS-36
  규격  950(L)×1500(W)×1550(H)
  생산량  1회 약 40~50KG